Chuyển bộ gõ
Bộ Khoa Học và Công Nghệ
Dành cho quảng cáo
Đảng Cộng Sản Việt Nam
Số lượt truy cập
3397382
  Tiếng Việt (Việt Nam)   English (United States)

HỎI - ĐÁP

Quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn huyện, thị

Lời giới thiệu

            Để giúp cho cán bộ đang làm công tác quản lý khoa học và công nghệ trên địa bàn huyện, thị nhanh chóng nắm vững những vấn đề cơ bản nhất của công tác còn mới mẻ này, bắt đầu từ đầu năm 2004 Trường Nghiệp vụ quản lý Khoa học và Công nghệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức các lớp huấn luyện ngắn ngày về quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn huyện , thị. Các lớp huấn luyện này đã đáp ứng phần nào yêu cầu bức xúc hiện nay và thu hút khá đông đảo cán bộ phụ trách KHCN cấp huyện, thị tham gia. Trong các buổi thảo luận học viên đã đặt ra nhiều câu hỏi cụ thể với nhóm giảng viên xung quanh những khía cạnh khác nhau  của  công tác quản lý KHCN trên địa bàn huyện, thị

             Xét thấy đây là những vấn đề rất thiết thực cho công việc của người quản lý cấp huyện , thị, chúng tôi tuyển chọn những câu hỏi thường gặp nhất của học viên và đề nghị các giảng viên trả lời, sau đó tập hợp lại giới thiệu với bạn đọc trên trang WEB của Trường. Bằng việc làm đó, chúng tôi hy vọng tạo ra một diễn đàn trao đổi trên mạng một cách thường xuyên, liên tục về vấn đề nhiều học viên quan tâm. Vì là các câu hỏi cụ thể, chúng tôi chỉ xin đi vào các câu trả lời cụ thể, ngắn gọn, không mang tính chất một bài giảng đầy đủ về vấn đề như đã được trình bày trong bài giảng trên lớp, hoặc trong tài liệu đã phát cho học viên. Các câu trả lời này xem như phần phụ trợ cho bài giảng.

Nhà trường sẽ cố gắng trả lời những câu hỏi tiếp theo của học viên để làm cho diễn đàn thêm phong phú và bám sát hơn yêu cầu của học viên