Header
Chuyển bộ gõ
Bộ Khoa Học và Công Nghệ
Dành cho quảng cáo
Đảng Cộng Sản Việt Nam
Số lượt truy cập
2919054
  Tiếng Việt (Việt Nam)   English (United States)

 

Tìm Kiếm
Hoạt động chuyển giao công nghệ đối với các DNVVN tại Việt Nam
Thumbnail

Tài liệu hội thảo "Lập kế hoạch và thực hiện chuyển giao công nghệ quốc tế trong môi trường kinh doanh toàn cầu" tại Hà Nội từ ngày 26 - 27/5/2009Cỡ File 201 K
Số tải xuống 266
Ngày Tư 07/15/2009 @ 03:48
Tác giả SuperUser Account
Email mti.dthtqt@yahoo.com
Đánh Giá:   Bình Luận (0)  TẢI XUỐNG

Những điển hình thành công trong hoạt động chuyển giao công nghệ ở Việt Nam
Thumbnail

Tài liệu hội thảo "Lập kế hoạch và thực hiện chuyển giao công nghệ quốc tế trong môi trường kinh doanh toàn cầu" tại Hà Nội từ ngày 26 - 27/5/2009Cỡ File 382 K
Số tải xuống 154
Ngày Tư 07/15/2009 @ 03:43
Tác giả SuperUser Account
Email mti.dthtqt@gmail.com
Đánh Giá:   Bình Luận (0)  TẢI XUỐNG

Nghiên cứu trường hợp về định giá công nghệ
Thumbnail

Tài liệu hội thảo "Lập kế hoạch và thực hiện chuyển giao công nghệ quốc tế trong môi trường kinh doanh toàn cầu" tại Hà Nội từ ngày 26 - 27/5/2009Cỡ File 80 K
Số tải xuống 96
Ngày Tư 07/15/2009 @ 03:39
Tác giả SuperUser Account
Email mti.dthtqt@gmail.com
Đánh Giá:   Bình Luận (0)  TẢI XUỐNG

Các phương pháp phổ biến trong định giá công nghệ
Thumbnail

Tài liệu hội thảo "Lập kế hoạch và thực hiện chuyển giao công nghệ quốc tế trong môi trường kinh doanh toàn cầu" tại Hà Nội từ ngày 26 - 27/5/2009Cỡ File 520 K
Số tải xuống 105
Ngày Tư 07/15/2009 @ 03:37
Tác giả SuperUser Account
Email mti.dthtqt@yahoo.com
Đánh Giá:   Bình Luận (0)  TẢI XUỐNG

Nghiên cứu trường hợp về các vấn đề sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực công nghệ sinh học
Thumbnail

Tài liệu hội thảo "Lập kế hoạch và thực hiện chuyển giao công nghệ quốc tế trong môi trường kinh doanh toàn cầu" tại Hà Nội từ ngày 26 - 27/5/2009Cỡ File 86 K
Số tải xuống 77
Ngày Tư 07/15/2009 @ 03:35
Tác giả SuperUser Account
Email mti.dthtqt@yahoo.com
Đánh Giá:   Bình Luận (0)  TẢI XUỐNG

< Trở Về  1 của 5  Tiếp >