Chuyển bộ gõ
Visitors
3349736
 Tiếng Việt (Việt Nam) English (United States)

TRIỂN KHAI LUẬT KH&CN
Created Date 01/03/2014
Chính phủ đã ban hành Nghị định 08/2014/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và công nghệ
Công văn số: 3587/BKHCN-QLKHCN
Created Date 05/12/2012
Về việc cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng kỹ năng
THÔNG BÁO TỔ CHỨC CÁC LỚP BỒI DƯỠNG CÁC KỸ NĂNG TRONG LĨNH VỰC KH&CN
Created Date 05/12/2012
.
GIẤY MỜI
Created Date 08/11/2012
Hội thảo chuyên đề “Đổi mới phương pháp và kỹ năng giảng dạy”
CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO
Created Date 08/11/2012
ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ NĂNG GIẢNG DẠY tại Hà Nội, 15/11 - 16/11/2012
Thông báo mở các lớp thử nghiệm đào tạo trực tuyến “Bồi dưỡng kiến thức quản lý KH&CN”
Created Date 30/10/2012
.
Thông báo chi tiết tuyển viên chức
Created Date 11/10/2012
.

Page 1 of 3First   Previous   [1]  2  3  Next   Last   
News By Day See