Chuyển bộ gõ
Số lượt truy cập
3400082
  Tiếng Việt (Việt Nam)   English (United States)

Thông báo đăng ký tham dự các lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN năm 2017
Cập nhật ngày: 27/02/2017
Thực hiện Thông tư số 19/2014/TT-BNV về việc Quy định hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức và kế hoạch bồi dưỡng viên chức phục vụ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN năm 2017, Trường Quản lý KH&CN thông báo đăng ký tham dự các lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN năm 2017, cụ thể như sau:
Thông báo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ ngành năm 2017
Cập nhật ngày: 21/02/2017
Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, Trường Quản lý khoa học và công nghệ thông báo triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý khoa học và công nghệ năm 2017:
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý khoa học và công nghệ năm 2013
Cập nhật ngày: 04/03/2013
Trường Quản lý khoa học và công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ trân trọng thông báo “Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý khoa học và công nghệ năm 2013” dành cho cán bộ quản lý khoa học và công nghệ địa phương
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý khoa học và công nghệ năm 2012
Cập nhật ngày: 08/03/2012
Trường Quản lý khoa học và công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ trân trọng thông báo “Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý khoa học và công nghệ năm 2012” dành cho cán bộ quản lý khoa học và công nghệ địa phương
Chương trình đào tạo - bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý KH&CN năm 2011 (2)
Cập nhật ngày: 05/04/2011
(Các lớp dành cho cán bộ của Bộ KH&CN và các Bộ, ngành)
Chương trình đào tạo - bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý KH&CN năm 2011 (1)
Cập nhật ngày: 11/03/2011
(Các lớp dành cho cán bộ địa phương)
Chương trình đào tạo - bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý KH&CN năm 2010
Cập nhật ngày: 10/03/2010
Chương trình đào tạo - bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý KH&CN năm 2010

Trang 1 trong 2Đầu tiên    Trước   [1]  2  Tiếp   Cuối    
Tin theo ngày Xem