Chuyển bộ gõ
Số lượt truy cập
3397352
  Tiếng Việt (Việt Nam)   English (United States)

Áp dụng phương pháp 3T tại Trường Nghiệp vụ quản lý KH&CN
Cập nhật ngày: 18/01/2008
Qua 10 năm thành lập và phát triển, Trường Nghiệp vụ quản lý KH&CN đã góp phần không nhỏ đổi mới công tác quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ. Trường đã xây dựng được một chương trình giảng dạy có hệ thống. Mỗi ngạch công chức đã có những chương trình đào tạo, bồi dưỡng cụ thể nhằm nâng cao nghiệp vụ, đáp ứng đòi hỏi của thực tế quản lý KH&CN
Vấn đề đào tạo chuyên gia trình độ cao về quản lý công nghệ
Cập nhật ngày: 18/01/2008
Nghị quyết TƯ6 (Khoá IX) và nhiều văn kiện khác của Đảng và Nhà nước đã nhiều lần nhấn mạnh tính chất cấp thiết của đổi mới quản lý khoa học và công nghệ ở nước ta để khoa học và công nghệ có thể trở thành nền tảng của CNH-HĐH. Các chương trình hành động của Chính phủ và các bộ, trong đó Bộ KHCN nêu nhiều hạng mục thực hiện tư tưởng chỉ đạo này. Tuy nhiên một trong những khâu yếu nhất khiến hiệu quả thực hiện chưa cao đó là việc đào tạo cán bộ quản lý công nghệ còn bất cập. Bài viết này xin nêu một số vấn đề xung quanh việc đào tạo các chuyên gia cao cấp tham mưu tư vấn cho Đảng và Nhà nước trong việc xây dựng cũng như chỉ đạo thực hiện đường lối chính sách KHCN ở các cấp từ trung ương tới cơ sở.
Nghiên cứu - Tư vấn
Cập nhật ngày: 13/12/2006
Bên cạnh việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về Quản lý KH&CN, Trường còn tham gia các hoạt động nghiên cứu, tư vấn cho nhiều hoạt động KH&CN liên quan tới các lĩnh vực hoạt động của Trường.

Trang 1 trong 1Đầu tiên    Trước   Tiếp   Cuối    
Tin theo ngày Xem