Chuyển bộ gõ
Visitors
3299142
 Tiếng Việt (Việt Nam) English (United States)

Tin về khóa thử nghiệm đào tạo e-learning tại Đồ Sơn, Hải Phòng
Created Date 22/05/2011
Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2011, Trường Quản lý KH&CN tổ chức lớp thử nghiệm đào tạo trực tuyến (e-learning) với chủ đề “Xây dựng, tổ chức và quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học” từ 18/4 đến 18/5/2011. Trong khuôn khổ lớp học, Nhà trường đã mời các học viên tham gia khóa học tập trung (offline) tại Đồ Sơn, Hải Phòng trong 02 ngày 17 & 18/5/2011.
Hoạt động đào tạo từ xa e-learning trong lĩnh vực KH&CN
Created Date 30/11/2007
Trung tâm Đào tạo từ xa
Created Date 03/07/2007

Page 1 of 1First   Previous   Next   Last   
News By Day See