Chuyển bộ gõ
Số lượt truy cập
3299159
Đảng Cộng Sản Việt Nam
Bộ Khoa Học và Công Nghệ
Dành cho quảng cáo
  Tiếng Việt (Việt Nam)   English (United States)
Giáo trình đào tạo
Cập nhật ngày: 21/08/2006

Giáo trình đào tạo  quản lý về KH,CN & MT

 

Quản lý nhà nước về KH,CN&MT

chương trình chuyên viên

Quản lý nhà nước về KH,CN&MT

 

chương trình nghiên cứu viên

 

 - kỹ sư

Chuyên đề về KH,CN&MT

QLNN về KHCN như một môn học

Khái quát về quản lý

Quản lý hànhchính nhà nước

Luật Khoa học và Công nghệ

Kế hoạch hoá hoạt động KHCN

Quản lý hoạt động nghiên cứu - triển khai

Quản lý Công nghệ

Thanh tra trong lĩnh vực KHCN&MT

Quản lý nhân lực KHCN

Quản lý tài chính hoạt động KHCN

Quản lý hoạt động thông tin KHCN

Quan hệ quốc tế trong lĩnh vực KHCN

QLNN về Sở hữu công nghiệp

QLNN về Tiêu chuẩn - Đo lượng - Chất lượng

Môi trường và phát triển bền vững

Quản lý hành chính nhà nước về môi trường

 

 

 

Cơ sở của QLNN về KHCN

Luật Khoa học và Công nghệ

Kế hoạch hoá hoạt động KHCN

Quản lý hoạt động nghiên cứu - triển khai

Thanh tra trong lĩnh vực KHCN&MT

Quản lý tài chính hoạt động KHCN

Quản lý hoạt động thông tin KHCN

QLNN về Sở hữu công nghiệp

QLNN về Tiêu chuẩn - Đo lượng - Chất lượng

Môi trường và phát triển bền vững

Quản lý hành chính nhà nước về môi trường

Pháp lệnh Công chức

Quy chế dân chủ

 

 

 

 

 

 

Đánh giá và thẩm định công nghệ

Công nghệ thông tin

Xây dựng kế hoạch hoá và tài chính đảm bảo cho hoạt động KHCN

Luật Khoa học và Công nghệ

Luật bảo vệ môi trường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại
Tin theo ngày Xem