Chuyển bộ gõ
Visitors
3189390
Đảng Cộng Sản Việt Nam
Bộ Khoa Học và Công Nghệ
Dành cho quảng cáo
 Tiếng Việt (Việt Nam) English (United States)
Thông báo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ ngành năm 2017
Created Date 21/02/2017

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, Trường Quản lý khoa học và công nghệ thông báo triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý khoa học và công nghệ năm 2017:

 

 


Your Idea Send to friends Print Back

News By Day See