Chuyển bộ gõ
Số lượt truy cập
3397385
  Tiếng Việt (Việt Nam)   English (United States)

Quá trình thành lập
(Ngày 10/5/2010)

 

 

Trường Quản lý khoa học và công nghệ (trước đây là Trường Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý khoa học, công nghệ và môi trường) là đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ (trước đây là Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường), được thành lập theo Quyết định số 248/QĐ-TTg ngày 23 tháng 4 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định 54/2003/NĐ-CP của Chính phủ.

Hiện nay, Trường Quản lý khoa học và công nghệ được tổ chức và hoạt động căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ, và theo Quyết định số 839/QĐ-BKHCN ngày 19 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Trường Quản lý khoa học và công nghệ.

 

Quay lại