Chuyển bộ gõ
Số lượt truy cập
3400060
  Tiếng Việt (Việt Nam)   English (United States)

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Trường Quản lý khoa học và công nghệ (sau đây gọi tắt là Trường) là tổ chức khoa học và công nghệ (KH&CN) trực thuộc Bộ KH&CN, có chức năng giúp Bộ trưởng thực hiện hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ trong các lĩnh vực KH&CN.

Theo Quyết định số 1456/QĐ-BKHCN ngày 10 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ KH&CN ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trường Quản lý KH&CN, cơ cấu tổ chức của Trường bao gồm:

1. Văn phòng

2. Phòng Đào tạo và Hợp tác quốc tế

3. Khoa Lý luận cơ sở

4. Khoa Quản lý khoa học

5. Khoa Quản trị công nghệ

6. Khoa Tiềm lực khoa học và công nghệ

7. Trung tâm Dịch vụ đào tạo và tư vấn

8. Trung tâm Hội thảo khoa học Đồ Sơn

9. Bộ phận đại diện tại TP. Hồ Chí Minh.

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

BAN GIÁM HIỆU

1

Ông Vũ Trường Sơn

Chức vụ: Hiệu trưởng

Học hàm, học vị: Tiến sĩ

Địa chỉ: Tầng 5, Nhà B, 38 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, HN

Điện thoại: 043.9349992 - 0913525678

E-mail: vtson@most.gov.vn

2

Bà Đào Thị Ái Thi

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

Học hàm, học vị: PGS. TS.

Địa chỉ: Tầng 4, Nhà B, 38 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, HN

Điện thoại: 0982 953 769

E-mail: daoaithi2006@yahoo.com.vn

3

Ông Nguyễn Văn Nghị

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

Học hàm, học vị: Tiến sĩ

Địa chỉ: Tầng 4, Nhà B, 38 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, HN

Điện thoại: 043.8241017 - 0912 232404

E-mail: nghivn99@yahoo.com

VĂN PHÒNG

 

Phó Chánh Văn phòng (Phụ Trách): Nguyễn Viết Quân

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Điện thoại: 043.39344052

(photo)

5

Phó CVP, Kế toán trưởng: Trần Văn Hiếu

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Điện thoại: 043.8258284

(photo)

6

Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Thị Hà

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Điện thoại: 043.8258285

(photo)

7
Phó Chánh Văn phòng: Tạ Tuấn Anh
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Điện thoại: 043.8258285
(photo)

8

Chuyên viên: Nguyễn Văn Thịnh

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Điện thoại: 043.8258285

(photo)

9

Chuyên viên: Nguyễn Hoàng Tâm

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Điện thoại: 043.8258285

(photo)

10

Chuyên viên: Nguyễn Xuân Quỳnh

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Điện thoại: 043.8258285

(photo)

11

Chuyên viên: Thiều Thị Thu Thảo

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Điện thoại: 043.9344052

(photo)

12

Cán bộ HĐ: Nguyễn Thị Thu Hà

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Điện thoại: 043.8258285

(photo)

13

Nhân viên: Trần Quốc Chiến

Trình độ chuyên môn:

Điện thoại: 043.8258285

(photo)

14

Nhân viên: Hoàng Thị Thu Hằng

Trình độ chuyên môn:

Điện thoại: 043.8258285

(photo)

PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

15

Trưởng phòng: Bùi Hải Cường

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Điện thoại: 043.9363428

(photo)

16

Phó Trưởng phòng: Hoàng Văn Thụ

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Điện thoại: 043.9393454

E-mail: hvthu@most.gov.vn

(photo)

17

Chuyên viên: Nguyễn Văn Hoà

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Điện thoại: 043. 9393454

(photo)

18

Chuyên viên: Chu Văn Tùng

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Điện thoại: 043.9393454

(photo)

19

Cán bộ HĐ: Trần Phương Thanh

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Điện thoại: 043.9393454 

(photo)

KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ

20

Giảng viên: Nguyễn Việt Hùng

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Điện thoại: 043.8251564

(photo)

21

Giảng viên: Nguyễn Trang Anh

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Điện thoại: 043.8251564

(photo)

KHOA QUẢN LÝ KHOA HỌC

22

Phó Trưởng khoa: Nguyễn Văn Khương

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Điện thoại: 043.8251564

(photo)

KHOA QUẢN TRỊ CÔNG NGHỆ

23

Trưởng khoa: Hoàng Thu Hiền

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Điện thoại: 043.8241017

(photo)

24

Giảng viên: Nguyễn Thị Thu Thuỳ

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Điện thoại: 043.8241017

(photo)

KHOA TIỀM LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

25

Trưởng khoa: Bùi Tiến Dũng

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ

Điện thoại: 04.38251564

(photo)

26

Giảng viên: Trần Văn Tám

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Điện thoại: 04.38251564

(photo)

27

Giảng viên: Lê Vũ Toàn

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Điện thoại: 043.8241017

(photo)

TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN

27

Giám đốc: Nguyễn Liên Hoa

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Điện thoại: 043.9341036

(photo)

TRUNG TÂM HỘI THẢO KHOA HỌC ĐỒ SƠN

28

Giám đốc: Nguyễn Hữu Nhân

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Điện thoại: 0313.861200 - 0989121994

(photo)

30

Nhân viên: Bùi Quang Trìu

Trình độ chuyên môn:

Điện thoại: 0313.861200

(photo)

31

Nhân viên: Đinh Thị Thúy Ngà

Trình độ chuyên môn:

Điện thoại: 0313.861200

(photo)

BỘ PHẬN ĐẠI DIỆN TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

 

 

 

 

Quay lại