Chuyển bộ gõ
Số lượt truy cập
3397354
  Tiếng Việt (Việt Nam)   English (United States)

 

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

của Trường Quản lý khoa học và công nghệ

(ban hành kèm theo Quyết định số 1456/QĐ-BKHCN

ngày 10 tháng 6 năm 2013 Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

 

Quyết định số 1456/QĐ-BKHCN ngày 10 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ KH&CN

 

Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Trường Quản lý KH&CN (trang 1/4)

 

Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Trường Quản lý KH&CN (trang 2/4)

 

Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Trường Quản lý KH&CN (trang 3/4)

 

Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Trường Quản lý KH&CN (trang 4/4)

Ban Thông tin

Quay lại