Chuyển bộ gõ
Số lượt truy cập
3397430
  Tiếng Việt (Việt Nam)   English (United States)

Mạng lưới cộng tác viên

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

HỌC VỊ

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

1.        

Nguyễn Quân

Bộ trưởng

TS

Bộ Khoa học và Công nghệ

2.        

Trần Văn Tùng

Thứ trưởng

ThS

Bộ Khoa học và Công nghệ

3.        

Đinh Việt Bách

Chuyên viên

 

Vụ Tổ chức Cán bộ

Bộ Khoa học và Công nghệ

4.        

Thạch Cần

Nguyên Vụ trưởng

Vụ Hợp tác quốc tế

Bộ Khoa học và Công nghệ

5.        

Thái Văn Tân

Nguyên Phó Vụ trưởng

TS

Vụ Hợp tác quốc tế

Bộ Khoa học và Công nghệ

6.        

Trần Minh Dũng

Chánh Thanh tra

ThS

Thanh tra Bộ

Bộ Khoa học và Công nghệ

7.        

Phạm Hồng Quất

Phó Cục trưởng

TS

Cục Phát triển thị trường KH&CN

Bộ Khoa học và Công nghệ

8.        

Đỗ Thiên Hoàng

Thanh tra viên

 

Thanh tra Bộ

Bộ Khoa học và Công nghệ

9.        

Nguyễn Trọng Thụ

Nguyên Vụ trưởng

ThS

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Bộ Khoa học và Công nghệ

10.    

Nghiêm T Minh Hoà

Nguyên Phó Vụ trưởng

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Bộ Khoa học và Công nghệ

11.    

Đoàn Năng

Vụ trưởng

PGS. TS

Vụ Pháp chế

Bộ Khoa học và Công nghệ

12.    

Nguyễn Bảo Hùng

Nguyên Phó Vụ trưởng

ThS

Vụ Pháp chế

Bộ Khoa học và Công nghệ

13.    

Trần Việt Hùng

Nguyên Cục trưởng

 

Cục Sở hữu trí tuệ

Bộ Khoa học và Công nghệ

14.    

Phạm Phi Anh

Phó Cục trưởng

TS

Cục Sở hữu Trí tuệ

Bộ Khoa học và Công nghệ

15.    

Nguyễn Thanh Hồng

Trưởng phòng

 

Phòng Thực thi và Giải quyết khiếu nại, Cục Sở hữu Trí tuệ

Bộ Khoa học và Công nghệ

16.    

Đặng Thanh Lương

Phó Cục trưởng

TS

Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

Bộ Khoa học và Công nghệ

17.    

Nguyễn Hào Quang

Giám đốc

KS

Trung tâm Hỗ trợ KT và UWPSCBX, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

18.    

Tạ Bá Hưng

Cục trưởng

TS

Cục Thông tin KH&CN Quốc gia

Bộ Khoa học và Công nghệ

19.    

Cao Minh Kiểm

Phó Cục trưởng

ThS

Cục Thông tin KH&CN Quốc gia

Bộ Khoa học và Công nghệ

20.    

Phùng Minh Lai

Viện trưởng

TS

Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ

Bộ Khoa học và Công nghệ

21.    

Đỗ Hoài Nam

Vụ trưởng

TS

Vụ Đánh giá, thẩm định và giám định công nghệ, Bộ KH&CN

22.    

Nguyễn Văn  Khánh

Chuyên viên

 

Vụ Đánh giá, thẩm định và giám định công nghệ, Bộ KH&CN

23.    

Mai Hà

Vụ trưởng

PGS. TS

Vụ hợp tác quốc tế

Bộ Khoa học và Công nghệ

24.    

Nguyễn Mạnh Quân

Phó Viện trưởng

ThS

Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN  Bộ Khoa học và Công nghệ

25.    

Bùi Thiên Sơn

Trưởng ban

PGS. TS

Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN  Bộ Khoa học và Công nghệ

26.    

Đặng Duy Thịnh

Nguyên Phó viện trưởng

TS

Viện chiến lược và chính sách KH&CN Bộ Khoa học và Công nghệ

27.    

Vũ Văn Diện

Phó Tổng cục trưởng

TS

Tổng cục TC- ĐL- CL

 Bộ Khoa học và Công nghệ

28.    

Đặng Văn Sửu

Nguyên Chánh Thanh tra

 

Tổng cục TC- ĐL- CL

 Bộ Khoa học và Công nghệ

29.    

Hà Đăng Hiển

Nguyên Trưởng ban

TS

Tổng cục TC- ĐL- CL,

Bộ Khoa học và Công nghệ

30.    

Trần Văn Học

Nguyên Vụ trưởng

 

Tổng cục TC- ĐL- CL,

Bộ Khoa học và Công nghệ

31.    

Lê Thị Cẩm Nhung

Nguyên Giám đốc

 

Trung tâm kỹ thuật TĐC 3 TP Hồ Chí Minh, Tổng cục TC- ĐL- CL

32.    

Lê Quốc Bảo

Nguyên Giám đốc

ThS

Văn phòng TBT, Tổng cục TC- ĐL- CL, Bộ Khoa học và Công nghệ

33.    

Tạ Doãn Trịnh

Viện trưởng

TS

Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN

Bộ Khoa học và Công nghệ

34.    

Hoàng Minh Hiền

Chánh Văn phòng

ThS 

Văn phòng Đăng ký Hoạt động KH&CN, Bộ Khoa học và Công nghệ

35.    

Đỗ Quỳnh Hoa

Phó Chánh VP

ThS 

Văn phòng Đăng ký Hoạt động KH&CN, Bộ Khoa học và Công nghệ

36.    

Phạm Đình Chướng

Viện trưởng

TS

Viện Khoa học SHTT

Bộ Khoa học và Công nghệ

37.    

Nguyễn Sĩ Lộc

Nguyên Hiệu trưởng

TS

Trường Quản lý KH&CN

Bộ Khoa học và Công nghệ

38.    

Vũ Hy Chương

Nguyên Vụ trưởng

TSKH

Vụ Quản lý KHXH&TN

Bộ Khoa học và Công nghệ

39.    

Trần Ngọc Ca

Vụ trưởng, CVP

PGS. TS

Hội đồng Chính sách KH&CN QG,

Bộ Khoa học và Công nghệ

40.    

Đặng Ngọc Dinh

Giám đốc

PGS. TS

Trung tâm NC Hỗ trợ cộng đồng

Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam

41.    

Vũ Cao Đàm

Giám đốc

PGS. TS

Trung tâm Phân tích chính sách

Trường Đại học KHXH&NV

42.    

Nguyễn Hữu Tri

Chủ nhiệm khoa

PGS. TS

Khoa KT & QTKD

Trường ĐH Dân lâp Phương Đông

43.    

Nguyễn Khắc Khoa

Giám đốc

PGS. TS

TT Tin học và Thư viện

Trường ĐH Dân lập Phương Đông

44.    

Nguyễn Danh Sơn

Nguyên Viện trưởng

PGS. TS

Viện Phát triển bền vững vùng Bắc Bộ

Viện Khoa học Xã hội Việt Nam

45.    

Phạm Huy Tiến

Nguyên Phó Chủ tịch

PGS. TS

Viện KH&CN Việt Nam

46.    

Nguyễn Văn Viễn

Chủ tịch

TS

Hội Sở hữu trí tuệ TP Hồ Chí Minh

47.   

Lại Đức Vượng

Phó Giám đốc

TS

TT Đào tạo bồi dưỡng CBCC

Bộ Nội vụ

48.   

Phạm Tất Thắng

Nguyên Giám đốc

GS. TS

Trung tâm Thông tin

Bộ Công thương

49.    

Ngô Văn Hiền

Chánh Văn phòng

TS

Học viện Tài chính

Bộ Tài chính

50.    

Nguyễn Hữu Khiển

Phó Giám đốc

PGS. TS

Học viện Hành chính,

Học viện CT-HC Quốc gia HCM

51.    

Lê Sĩ Thiệp

Nguyên Trưởng khoa

GS. TS

Học viện Hành chính,

Học viện CT-HC Quốc gia HCM

52.    

Hoàng Quang Đạt

Trưởng Khoa

TS

Học viện Hành chính,

Học viện CT-HC Quốc gia HCM

53.    

Đinh Văn Mậu

Nguyên Phó Giám đốc

PGS. TS

Học viện Hành chính,

Học viện CT-HC Quốc gia HCM

54.    

Nguyễn Đăng Thảo

GVCC, Nguyên Trưởng khoa

TS

Khoa Kinh tế Phát triển,

Học viện Hành chính Khu vực I

Quay lại