Chuyển bộ gõ
Số lượt truy cập
3397370
  Tiếng Việt (Việt Nam)   English (United States)

Tư vấn khoa học công nghệ
( 09:22:36 ngày 06/07/2007)

  

   Do vậy, Trường sẵn sàng  tư vấn cho các đối tượng trong
   xây  dựng  chương trình, biến tập giáo trình, phương pháp giảng
   dạy và tổ chức các hội thảo nói chung về cho lĩnh vực khoa học và
   công nghệ nói riêng-Hoạt động tích cực trong lĩnh vực đào tạo về KH&CN đã góp phần tạo dựng hình ảnh và uy tín cho Trường. Rất nhiều địa phương, cơ quan đã tin tưởng mời Trường cộng tác và tham gia tư vấn trong nhiều lĩnh vực KH&CN, đặc biệt liên quan tới việc xây dựng các  chính sách, chiến lược KH&CN.

- Trong năm 2000, Trường đã tư vấn giúp Sở KH,CN&MT Tỉnh Vĩnh Long xây dựng thành công Quy hoạch phát triển KH&CN đến năm 2010 phục vụ phát triển kinh tế xã hội trong tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá tỉnh Vĩnh Long (xem thêm đề tài Vĩnh Long ). Quy hoạch đã chỉ ra cụ thể từng bước nhiệm vụ nhằm tăng cường và phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ cho Tỉnh, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển 2001 - 2010.

- Một trong những lĩnh vực tư vấn của Trường được đã được đánh giá cao là tư vấn xây dựng chương trình đào tạo về quản lý thông tin và công nghệ thông tin (xem thêm chương trình CIO). Trường đã tham gia xây dựng chương trình, thiết kế nội dung, các loại hình đào tạo và điều kiện đảm bảo cho nhiệm vụ đào tạo. Với một hệ thống các chuyên đề đa dạng và cập cập nhật, chương trình đã cung cấp được những kiến thức cần thiết cho đội ngũ cán bộ, công chức quản lý thông tin - công nghệ thông tin.

Tư vấn đào tạo khác 

Qua các chương trình xây dựng năng lực của Việt Nam và quốc tế, đặc biệt là sự hỗ trợ về kỹ thuật và phương tiện của Cơ quan xây dựng năng lực quốc tế Đức (InWent)

Trường Nghiệp vụ quản lý đã xây dựng được một đội ngũ giảng viên và chuyên gia đào tạo có nhiều kinh nghiệm, trang bị đầy đủ các phương tiện phục vụ đào tạo, giảng dạy cho mọi loại hình đối tượng. Với những kinh nghiệm thu nhận được từ nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực đào tạo, Trường Nghiệp vụ quản lý đã được nhiều tổ chức Việt Nam và quốc tế biết đến như là một tổ chức chuyên nghiệp và nhiều kinh nghiệm về xây dựng, tổ chức các hoạt động đào tạo, học tập có huy động sự tham gia tích cực của học viên (đây là một hình thức tổ chức đào tạo và học tập còm mới ở Việt Nam ).

Trong những năm qua, Trường Nghiệp vụ quản lý đã được mời tư vấn tham gia xây dựng về tổ chức các chương trình, dự án đào tạo nâng cao năng lực ví dụ như: của InWent về xoá đói giảm nghèo, của UNDP và Uỷ  ban vì sự tiến bộ của phụ nữ (NCFAW) về lồng ghép giới trong chính sách công và của Cơ quan hợp tác phát triển Thụy sĩ (SDC) về lồng ghép giới trong các dự án phát triển...(Xem chi tiết các kết quả tư vấn của các chương trình, dự án này)

Các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, Trường Nghiệp vụ quản lý đã và đang thực hiện cho các chương trình, dự án đào tạo, nâng cao năng lực của Việt Nam và quốc tế là:

· Thiết kế  chương trình đào tạo có áp dụng các phương pháp huy động sự tham gia của học viên trong toàn bộ khoá học;

· Xây dựng bộ tài liệu, giáo trình hướng dẫn cho giảng viên thực hiện các tiết giảng hiệu quả với sự tham gia của học viên;

· Cung cấp các phương tiện, thiết bị đào tạo tiến tiến phục vụ cho hoạt động giảng dạy;

· Cung cấp cấp chuyên gia về đào tạo có kinh nghiệm để tổ chức thực hiện mẫu các chương trinh đào tạo đó cho các chuyên gia, giảng viên của dự án thông qua các khoá học "Đào tạo giảng viên" (Training of Trainers).

Các kết quả tư vấn đào tạo của Trường với các chương trinh, dự án của InWent, UNDP, NCFAW, SDC... 

· Tài liệu ảnh về khoá tập huấn " Các phương pháp tham gia trong xoá đói giảm nghèo"

· Tài liệu ảnh về khoá tập huấn "Lồng ghép giới trong chính sách công"

· Đề cương bộ giáo trình hướng dẫn đào tạo giảng viên về Lồng ghép giới trong chính sách công.

Quay lại