Chuyển bộ gõ
Số lượt truy cập
3400071
  Tiếng Việt (Việt Nam)   English (United States)

TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN

Trung tâm Dịch vụ đào tạo và tư vấn được thành lập theo Quyết định số 1758/QĐ-BKHCN ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN). Trung tâm Dịch vụ đào tạo và tư vấn là tổ chức KH&CN trực thuộc Trường Quản lý KH&CN, có chức năng giúp Hiệu trưởng thực hiện các hoạt động dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng và tư vấn liên quan tới hoạt động KH&CN và các hoạt động hỗ trợ phát triển năng lực quản lý KH&CN đối với các cơ quan, tổ chức KH&CN, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, và các địa phương. Trung tâm Dịch vụ đào tạo và tư vấn có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, hoạch toán độc lập.

Nhiệm vụ của Trung tâm Dịch vụ đào tạo và tư vấn

1. Tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng và tư vấn theo yêu cầu của các cơ quan, các tổ chức KH&CN, trung tâm ứng dụng KH&CN, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong cả nước về hoạt động phát triển KH&CN nhằm phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường, cụ thể:

  • Hoạt động nghiên cứu khoa học;
  • Quản trị công nghệ, ứng dụng và phát triển công nghệ;
  • Phát triển tiềm lực KH&CN;
  • Sở hữu trí tuệ;
  • Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;
  • Năng lượng nguyên tử; an toàn bức xạ, hạt nhân
  • Một số lĩnh vực khác có liên quan nhằm phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội và bảo vệ tài nguyên môi trường.

2. Tổ chức thực hiện nghiên cứu khoa học phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng, tư vấn các hoạt động KH&CN và các hoạt động khác nhằm hỗ trợ phát triển.

3. Tổ chức thực hiện các hoạt động tư vấn về phát triển KH&CN nhằm thúc đẩy phát triển triển bền vững kinh tế - xã hội bao gồm: hoạt động nghiên cứu khoa học; quản trị công nghệ; chuyển giao công nghệ; phát triển tiềm lực KH&CN; sở hữu trí tuệ; tiêu chuẩn đo lường chất lượng; năng lượng nguyên tử; an toàn bức xạ, hạt nhân; một số lĩnh vực khác có liên quan.

4. Phối hợp tổ chức biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo và xuất bản các loại hình ấn phẩm, tạp chí chuyên ngành phục vụ các nhu cầu phát triển khoa học và công nghệ, và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

5. Ký kết và thực hiện các hợp đồng dịch vụ về đào tạo và tư vấn các hoạt động KH&CN;

6. Tổ chức hội nghị, hội thảo và các sự kiện về KH&CN; liên doanh, liên kết với các tổ chức và cá nhân ở trong và ngoài nước để thực hiện các hoạt động dịch vụ đào tạo và tư vấn về KH&CN;

7. Tổ chức thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực thuộc chức năng;

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng Trường Quản lý KH&CN giao.

 

Cơ cấu tổ chức

1.      Giám đốc: Nguyễn Liên Hoa

2.       Phòng Hành chính - Tổng hợp;

3.       Phòng Hỗ trợ khoa học và công nghệ địa phương;

4.       Phòng Hỗ trợ khoa học và công nghệ doanh nghiệp;

 

Địa chỉ liên hệ:

TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN

38 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

ĐT: 04 – 39341036; Fax: 04 – 38262563

Email: 

Quay lại